BẢNG HOA HỒNG

1. Đây là ưu đãi có giới hạn thời gian dành cho các đại lý VND và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Bạn sẽ kiếm được tỷ lệ ban đầu là 50% tiền hoa hồng từ Chương trình đại lý MCW.
Bạn càng tạo ra nhiều người chơi và doanh thu bằng tiền thật, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn.
Bạn sẽ được trả lợi nhuận định kỳ từ người chơi của mình hàng tháng miễn là người chơi vẫn tiếp tục chơi.

NGƯỜI CHƠI ĐẠT CHUẨN HÀNG THÁNG PHẦN TRĂM HOA HỒNG
3 người chơi mới đạt chuẩn 50%
10 người chơi mới đạt chuẩn và 25 người chơi cũ đạt chuẩn 60%
Chỉ có 1 người chơi mới đạt chuẩn 20%

CÔNG THỨC TÍNH HOA HỒNG:

TỔNG LÃI&LỖ CỦA NGƯỜI CHƠI – 12% CHI PHÍ KHẤU TRỪ – ĐIỂM VIP – 50% KHUYẾN MÃI CỦA NGƯỜI CHƠI ĐÃ NHẬN = LỢI NHUẬN RÒNG
LỢI NHUẬN RÒNG X HOA HỒNG % = TIỀN HOA HỒNG

* Điều khoản và điều kiện khác áp dụng.
* Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về đại lý MCW.

Bạn muốn liên hệ với người quản lý Đại lý?

Quy tắc chung +

1. Người chơi được xem là đạt chuẩn khi có tối thiểu 1 giao dịch nạp tiền và có tổng cược hợp lệ tối thiểu là 10 triệu đồng trong tháng hiện hành.

2. Hoa hồng đại lý lên đến 60%, tùy thuộc vào người chơi đạt chuẩn hàng tháng của bạn, đại lý phải mang về ít nhất một người chơi mới đạt chuẩn thì mới đủ điều kiện được hưởng tiền hoa hồng.

3. Hoa hồng được tính theo tháng.

4. 12% Lãi/Lỗ của người chơi sẽ được khấu trừ làm chi phí vận hành và quản trị.

5. Lợi nhuận ròng từ các trò chơi P2P (Ludo và BPoker) không được tính hoa hồng.

6. Ngoài số lượng người chơi đang hoạt động được đề cập trong bảng trên mà đại lý phải đáp ứng, bạn cũng nên đảm bảo rằng mọi người chơi mà bạn đã giới thiệu đều là người chơi đang hoạt động thực sự trong MCW. MCW đã đặt ra một loạt các tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng của mọi người chơi. Nếu bạn không đạt được các tiêu chuẩn, hoa hồng của bạn sẽ không được thanh toán.

7. Nếu bạn không liên tục quảng bá Trang web bằng cách không có đăng ký mới và / hoặc bỏ các banner MCW trong trang web của bạn, điều này sẽ được coi là vi phạm hợp đồng và sẽ tự động dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận này và bất kỳ khiếu nại nào khác về chia sẻ doanh thu trong tương lai được coi là từ bỏ.

8. Khấu trừ các khoản thanh toán. Nếu người chơi của bạn có liên quan đến thông đồng hoặc bất kỳ vấn đề gian lận nào khác, người quản lý của Chương trình đại lý MCW có quyền khấu trừ từ doanh thu của bạn hoặc xóa tài khoản của người chơi khỏi những người chơi được giới thiệu đã ghi lại trong tài khoản đại lý của bạn.

9. Đối với Thanh toán, chúng tôi sẽ trả hoa hồng của bạn vào giữa mỗi tháng.

9.1 Nếu tài khoản bị âm (tức là khách chơi của bạn đang thắng), hoa hồng âm sẽ được chuyển sang (các) tháng tiếp theo. Doanh thu sẽ dựa trên tính toán của chúng tôi, dựa trên số liệu thống kê của chúng tôi. Số dư hoa hồng âm sẽ được khấu trừ từ hoa hồng có sẵn.

9.2 Tất cả số tiền bạn kiếm được theo Thỏa thuận không bao gồm tất cả các khoản phí, thuế (bao gồm cả thuế Giá trị gia tăng, nếu có), thuế, phí, tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế quan. Các khoản phí, thuế, nhiệm vụ, lệ phí, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế quan này sẽ được tính vào tài khoản của bạn theo tỷ lệ hiện hành tại thời điểm hoa hồng được thanh toán. Để tránh nghi ngờ, bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và chính về bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế tại khu vực tài phán nơi bạn cư trú áp dụng cho mục đích thuế thu nhập, nhưng trong trường hợp MCW được yêu cầu khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế ở khu vực tài phán nào nơi MCW hoạt động cho bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán khoản thuế đó và bạn sẽ không có quyền thu hồi bất kỳ khoản thuế nào như vậy từ MCW.